Magazine articles
1969 | Ouverture, 3e jaargang, no.6
1969 | Ouverture, volume 3 #6

1962
Woontijdschrift: ‘We keken in bij …de kunstenaar Guido de Waart in Alblasserdam’
Auteur: Jan Donia

1967
Stedelijk Museum Schiedam: Vouwblad Salon van de Maassteden
Huisorgaan Bijenkorf: Guido de Waart exposeert bij BKK den Haag, door P.A. Grolleman-Bes

1969
Ouverture, 3e jaargang, no.6, omslag en bl. 174 en 175
Orgaan van alle ‘bewoners’ van Concert- en Congresgebouw De Doelen, Rotterdam
Auteur: Johan Huijts

1970
NVTO/VAEVO. Maandblad voor beeldende vorming, 86e jaargang, omslag en bl. 1,4,5,6

1972
Ouverture, 6e jaargang nr. 9, omslag en bl. 242+243
Auteur: Johan Huijts

1987
Tableau, ‘Guido de Waart alkyd tekeningen’
Auteur: Wouter Welling

157
1998 | ‘Plastiek van papier’, R’Uit Magazine, February, page 34

1988
‘De collectie. Nieuwe aanwinsten 1988’, bl. 29 Uigave: Artoteek Rijnmond-Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

1992
Pulchri
Uitgave van het schilderkundig genootschap Pulchri Studio, 20e jaargang nr. 3, bl. 30

1992
Shell Post, The Haque Ltd.

1998
R’Uit Magazine, februari, bl. 34. ‘Plastiek van papier’

1970 | NVTO/VAEVO. Maandblad voor beeldende vorming
1970 | NVTO/VAEVO, monthly for fine art in education
1972 | Ouverture, 6e jaargang nr. 9
1972 | Ouverture, volume6 #9
1992 | Pulchri, 20e jaargang nr. 3
1992 | Pulchri, volume 20 #3